تراس گاردن

تراس های سبز  (Green Terraces)فضاهایی باز، نیمه باز و یا بسته و با دیواره های شیشه ای هستند که در زندگی شهری و آپارتمانی امروز از قابلیت بالایی جهت سبز کردن فضا و تامین کنجی دنج در خانه بهره مندند.
تراس سبز، استفاده از تراس برای شبیه سازی یک حیاط کوچک است که در آن انواع مختلفی از گل ها، گیاهان و فلاورباکس را می‌توان استفاده کرد. همچنین یک میز و صندلی نیز متناسب با فضای باقیمانده برای نشستن نیز قرار داده می شود. در نهایت بالکن به محیطی سبز برای نشیمن و لذت بردن از مناظر اطراف و حفظ آرامش تبدیل می شود.
با بهره گیری از خدمات دیوار سفید شما این امکان را دارید که از فضایی داخلی با بهره گیری از منظر شهری و دید آسمان در کنار پوشش گیاهی طبیعی شامل گیاهان رونده و پوششی، درختچه های متوسط و درختان تاج بلند بهره مند شوید. این فضا این امکان را دارد که بصورت بهارهتابستانه و یا بصورت چهار فصل قابل استفاده باشد.
 

گالری

1

تراس گاردن

2

تراس گاردن

3

تراس گاردن

4

تراس گاردن

5

تراس گاردن

6

تراس گاردن

7

تراس گاردن