طراحی و اجرای زمینهای ورزشی فوتبال و تنیس

شرکت دیوار سفید شهر تبریز در زمینه طراحی و احداث و نگهداری زمین های چمن طبیعی، استادیوم های ورزشی، فوتبال وتنیس و … فعالیت دارد.
چمن طبیعی به نوعی پرکاربرد ترین پوشش گیاهی جهان است که در پارک ها و فضاهای سبز شهری، زمین ها و استادیوم های ورزشی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به علت نیاز به آب بسیار زیاد و زمین غنی از مواد مغزی موجود در خاک برای پروش، محدودیتهایی در استفاده دراقلیم های مختلف وجود دارد. برای درست کردن زمین فوتبال، انجام کارهایی همچون زهکشی زیرزمینی، لایه بندی، اجرای سیستم‌های آبیاری صحیح و افزودن مکمل‌ها به خاک و دانه‌بندی خاک سطحی و انتخاب صحیح گونه های چمن طبیعی ورزشی کارایی زمین های ورزشی را افزایش می‌دهد.
 

گالری

1

طراحی و اجرای زمینهای ورزشی فوتبال و تنیس

2

طراحی و اجرای زمینهای ورزشی فوتبال و تنیس

3

طراحی و اجرای زمینهای ورزشی فوتبال و تنیس

4

طراحی و اجرای زمینهای ورزشی فوتبال و تنیس