گرین وال

دیوار های سبز (Vertical Green-Walls) سطوحی عمودی و یا مایل هستند که در آن گیاهان رونده و ریزشی یا بوته های معلق در بستر های کاشت طراحی و ساخته شده توسط  شرکت دیوار سفید قرار گرفته و سطح سبز طبیعی یکپارچه ای را پدید می آورند. 

این گیاهان می توانند مستقیما در زمین و پای استراکچر کاشته شوند و یا در گلدان هایی در ارتفاع مشخص از نما یا دیوار قرار گیرند. بسیاری از سطوح عمودی بدون کاربری و دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد دیوار و پوشش های سبز هستند. این دیوار ها که به صورت کامل و یا در برخی قسمتها توسط پوشش گیاهی پوشیده شده اند، علاوه بر زیبایی بصری، دارای فواید بیشماری هستند از جمله ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای مسکونی، ایجاد دید بصری مناسب برای ساکنین و واحدهای همسایگی، افزایش سرانه فضای سبز شهری و سرانه فضای سبز خود ملک، رعایت اصول توسعه پایدار، کاهش دمای فضاهای داخلی در فصول گرم، ایجاد الگوی مهندسی مناسب در راستای توسعه فضای سبز عمودی در کشور

گالری

1

گرین وال

2

گرین وال

3

گرین وال

4

گرین وال

5

گرین وال

6

گرین وال

7

گرین وال

8

گرین وال

9

گرین وال

10

گرین وال

11

گرین وال

12

گرین وال

13

گرین وال